“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KADIN”

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Turkish Women’s International Network (TurkishWIN) ve UPS’in işbirliğinde hayata geçirilen ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin desteğiyle düzenlenen Kadın Liderlik Platformu (KLP), dördüncü zirvesini İstanbul Divan Otel’de gerçekleştirdi. Özel sektörde kadın istihdamını ve liderliğini artırmak üzere çalışan tüm kurumsal liderlerin, kendi aralarında fikir ve deneyim paylaşımında bulunmalarını sağlayarak bu konuda farkındalık yaratmayı hedefleyen KLP Zirvesi’nde “Sürdürülebilirlik ve Kadın” konusu gündeme getirildi. Zirvenin açılış konuşmalarını KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar, UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç, TurkishWIN ve BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Üyesi Evrim Bayam Pakiş yaptı.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar, konuşmasında “kadınların katılımı olmaksızın sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmenin mümkün olmadığına” dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Sürdürülebilir kalkınma için toplumsal cinsiyet eşitliği öncelikli hedef olmalıdır: Kadınların sosyal, siyasi ve ekonomik hayata katılımı olmadan dünyada kalkınma hedeflerini, özellikle “sürdürülebilir kalkınma hedeflerini” gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu nedenle cinsiyet eşitliğini tüm ülkelerde plan, program ve hedeflerin temeline oturtmak öncelik haline gelmelidir. Ayrıca, kadın çalışan kotası konmalıdır: Kadınların sosyal, siyasi ve ekonomik hayata katılımlarını artırmak için, yerelde ve kamuda birtakım kotaların konması gerekmektedir. Dünyada kimi ülkelerin hayata geçirdiği kadın çalışan kotasının ülkemizde de bir an önce yasal bir altyapıya kavuşturulması önemli bir farkındalık oluşturacaktır. Kadının işgücüne katılımında Türkiye halen OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer alıyor. TÜİK verilerine göre, erkeklerin istihdama katılım oranı yüzde 70 civarında iken kadınların katılımı yüzde 30’un altında kalıyor. AB ve OECD ülkelerinde ise ortalama kadın istihdam oranları yüzde 58-59 civarında seyrediyor. Üst düzey mesleklerde her iki cinse de eşit fırsat ve yer verilmesi cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması, kadının güçlendirilmesi yolunda önemli etkiler oluşturacaktır.”

Kadın girişimciliğinin geliştirilmesinin önemini vurgulayan Oktar şöyle devam etti:

“Kadın girişimcilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır: Kadın girişimcilerin önündeki en büyük sorunlardan biri sermayeye erişimdir. Kamu kurumları ve finans kuruluşları tarafından verilen desteklerde, mal varlığının teminat olarak gösterilmesi gibi zorunluluklar konusunda kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması, vergi ve faiz indiriminden daha fazla yararlanma imkânı sunulması, kadınların girişimciliğe daha rahat başlaması için kolaylık sağlayacaktır.”

2014 yılında KAGİDER ve TurkishWIN ile uzun soluklu bir yolculuğa çıktıklarını ve yirmi ikinci etkinliği gerçekleştirdiklerini vurgulayan UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, konuşmasında; “UPS olarak özellikle kadın liderliği konusunda etkili programlar geliştirmeye ve uygulamaya çalışıyoruz. Yönetim kurulunda kadınların bulunması bizim için önemli bir mesele. Fakat yetenek havuzunuzu dolduran kademelerde yeteri kadar kadın yoksa üst kademeleri de bu anlamda beslemek imkânsız. Bu yüzden tüm global performans yönetimimizde son iki yıldır operasyon seviyesinde kadın çalışan oranını yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu hedef için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Yanı sıra ortaya çıkabilecek etkiyi artırmak, kapsamını daha da genişletmek için çalışanlarımızın üniversiteyi kazanan kız çocuklarına mentorluk yapmayı planlıyoruz” dedi.

Kadının ekonomideki yerinin güçlendirilmesinin çok büyük bir potansiyeli de ortaya çıkaracağına dikkat çeken Kılıç, sözlerine şu şekilde devam etti: “Toplam ihracat içerisinde KOBİ’lerimizin payı %57, kadınların payı ise hala çok az fakat kadınlar ve kadın girişimleri çok büyük bir ihracat potansiyeline sahip. Bu kapsamda, önümüzdeki günlerde 10.000 yeni kadın ihracatçı kazandırmak üzere hazırladığımız yeni programımızı kamuoyu ile paylaşacağız. Ulaşmayı hedeflediğimiz bu 10 bin kadın şayet mikro düzeyde ihracat yapabilirlerse ülke ekonomisine 1 milyar dolarlık bir katkı sağlamış olacaklar. Bu başarının önündeki tek engel önyargılar; algılarımızı değiştirebilir ve kadınlarımızı cesaretlendirebilirsek kadınlarımızın aşamayacağı engel yok. UPS olarak bu potansiyeli daha da büyütmeyi ve ortaya çıkarmayı hedefliyoruz.”

TurkishWIN ve BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak yaptığı açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın kaynaklarını hızla tükettiğimizin artık farkındayız. Eşit şartlarda erişemediğimiz kaynakları hızla eritiyoruz. 2018 yılında dünyanın en zengin 26 bireyinin finansal kaynakları, 3.8 milyar insanın mal varlığına eşitti. Bu eşitsizlik finansal kaynaklara erişimin yanı sıra, eğitime, sağlık servislerine ve ekonomik fırsatlara erişimde de bizlerle birlikte. Bu durum sürdürülebilir mi? Kesinlikle hayır!

Evde ve işte geleceğin tohumlarını atan, gelecek nesilleri yetiştiren kadınların güçlenmesinin toplumu dönüştürmede büyük bir rol oynayacağını bilen devletler, kadının ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendirmek için uzun bir süredir yatırım yapıyorlar. Toplumsal problemleri çözmek için artık devletlerle omuz omuza çalışan yeni güçler var aramızda. Şirketler, STKlar ve bireyler, bizler. Biz de, kadının dönüştürücü gücüne inanıyor ve onu en hızlı güçlendirecek yolun, sevdiği mesleği keşfetmesi, ekonomik özgürlüğünü kazanması ve aldığı bu güçle hanesini, işini ve mahallesini kalkındırması için alan açmak olduğuna inanıyoruz. Şirketler için kadına yatırım hem sürdürülebilirlik hem de büyüme politikalarının temel taşı. Sürdürülebilirlik diyoruz çünkü kadınlar ve gençler, Türkiye’nin en önemli ve kullanılmayan doğal kaynakları. Kadın istihdam katılım oranımız OECD ortalamalarını yakaladığında milli gelirimiz 20% büyüyecek. Büyüme diyoruz çünkü kadının küresel satın alma gücü bugün Çin, Hindistan gibi dev ekonomilerin toplamından çok daha büyük. Bizi anlayan, potansiyelimizi gün ışığına çıkaran devletler ve şirketler sürdürülebilirlik savaşından kazanarak çıkanlar olacaklar.”

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Üyesi Evrim Bayam Pakiş ise sürdürülebilir bir gelecek için şirketlerimizde yönetim kurullarından başlayarak karar mercilerindeki kadınların niceliğinin ve niteliğinin artırımının önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

“Şirketlerin sürdürülebilirliğinin temelinde insan var. Sürdürülebilir büyüme ve değer yaratmak için dünyada olduğu gibi ülkemizde de yetenek bulma zorluğu 66%lara ulaşmış durumda. 2018 sonu itibariyle nüfusumuzun yarısı kadın iken sadece 35%’i iş hayatına katılım göstermekte olup karar merciinde yer alan kadın sayısı ise henüz 15% seviyesindedir. Yönetim kurulunda kadın temsiline baktığımızda ise Sermaye Piyasa Kurulu tarafından tavsiye edilen 25% oranına karşılık 2018 sonu itibariyle bu sayı ancak 9.4% artışla 15% seviyesine ulaşmıştır. Toplumumuzun ve yeteneğimizin yarısı kadın iken tüm bu rakamlar büyük bir yetenek israfı olarak karşımıza çıkmaktadır. Şirketlerimiz sürdürülebilirlik için her türlü israf ile mücadele ederken biz de elimizdeki potansiyeli açığa çıkarmak ve yeteneklerin en etkin ve verimli şekilde kullanımı için iş birliğimize hız vermeliyiz.

Çalışmalar gösteriyor ki kadının katılımı ile artan çeşitlilikle şirketlerin iş performansında iyileşme, çalışan ve müşteri memnuniyetinde artış ve şirket imajının gelişmesi ile daha yetenekli iş gücünü çekme de beraberinde geliyor.

Bu faydalara erişebilmek için şirketlerin en üst yönetimi olan yönetim kurullarından başlayarak kadına fırsat sunmayı ve cinsiyet eşitliğine dair zihniyet değişikliğini tetiklemeliyiz. Yönetim kurullarında kadın sayısının artışı ile katma değeri daha görünür hale geldikçe şirketlerde bunun çığ etkisiyle tüm kademelere yansıyacağına inanıyoruz.

Bu yolda hem yukarıdan-aşağıya yönetim kurulundan başlayarak hem de aşağıdan yukarıya kadın istihdamını/tedariğini arttırarak kolları sıvamamız kritik. Bu nedenle, toplumsal cinsiyet eşitliğinden ve çeşitliliğin katma değerinden faydalanabilmek için en az iki kadının yönetim kurullarına yerleştirilmesini YKKD olarak önceliklendiriyoruz. Bununla beraber, kadın istihdamını ve karar merciindeki kadın sayısının nitelik ve niceliğinin arttırılmasına yönelik programları da el birliği ile önceliklendirmeye devam etmeliyiz ki bu yönde kadın aday havuzunu oluşturup bu katkıları sürdürülebilir kılalım.

Kendi hikayelerimizden de biliyoruz kadın imkan verilirse yeşerir, çiçek açar. Bizlere düşen de bu fırsatları yaratmak, çiçek açmalarına olanak sağlayacak güneş olmak, su olmak”

Kadın Liderlik Platformu Zirvesi 2019’da KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Kayserilioğlu, TurkishWIN ve BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak ve OPEX Danışmanlık Kurucu Ortağı/Orhan Holding İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Üyesi Evrim Bayam Pakiş moderatörlüğünde paneller gerçekleştirildi. Panellere konuşmacı olarak UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç, Garanti Bankası KOBİ Girişim Bankacılığı Pazarlama İletişimi Yöneticisi Selin Öz, Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (TEDAR) Başkanı Tuğrul Günal, Microsoft Türkiye Kıdemli Tedarik Yöneticisi Dilara Yasin, Unilever Kurumsal İletişim Direktörü Ebru Erim Şenel, TSKB Kurumsal İletişim Müdürü Canan Coşkun, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kapsayıcı Yatırımlar ve Politikalardan Sorumlu Kıdemli Uzmanı  Mehmet Üvez, TÜRKONFED Genel Sekreter & Yönetim Kurulu Üyesi Arda Batu, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, QNB FinansLeasing, QNB FinansFaktoring Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Cinemre ve Uyku Meleği Kurucu Ortağı Seride Samurkaş katıldı.

0
kat_l_yorum_1
Katılıyorum +1
0
hatal_d_n_yorsun
Hatalı Düşünüyorsun
0
bilgi_in_te_ekk_r
Bilgi İçin Teşekkür
0
_a_rd_m
Şaşırdım
0
kat_lm_yorum_-1
Katılmıyorum -1
“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KADIN”

Türkiye Aktüel Haber Bültenine Ücretsiz Abone Olabilirsin

Yeni eklenen makalelerimizden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini şimdi başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Türkiye Aktüel ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!